top of page

Najčastejšie kladené otázky

Čo je cvičenie SILOVO-KONDIČNÝ TRÉNING?

Silovo-kondičný tréning je jedným z najefektívnejších tréningov na zvýšenie kondície a svalovej koordinácie tela. Striedaním jednotlivých stanovíšť sa získava potrebná dynamika, sila, rýchlosť, mobilita a stabilita. Cvičenie môže mať aerobný aj anaerobný charakter, záleží od intenzity prevedenia. 

Najčastejšie kladené otázky

Pre koho je SILOVO-KONDIČNÝ TRÉNING určený?

Cvičenie je určené nielen pre športovcov, ale pre každého. Neodporúča sa pre nikoho s vážnejšími zdravotnými problémami (problémy s krčnou chrbticou, platničkami, bedrovými kĺbami a pod.). Jednotlivé stanovišťia vieme prispôsobiť ľuďom s ľahkým zdravotným obmedzením.

Najčastejšie kladené otázky

Aké sú účinky cvičenia?

Silovo-kondičný tréning zvyšuje fyzickú kondíciu, silu, zlepšuje pohyblivosť, schopnosť rýchlej reakcie, znižuje hmotnosť a zlepšuje náladu :).

Najčastejšie kladené otázky

Z akých druhov cvičení SILOVO-KONDIČNÝ TRÉNING pozostáva?

Cvičenie pozostáva z jednotlivých stanovíšť, ktorými môžu byť napr. Bosu, činky, medicinbaly, švihadlá, stepy, bicykel, váha vlastného tela, ... za rôzneho časového intervalu.

 

Hodina je navrhnutá podla nálady a kreativity trénera ;)

Najčastejšie kladené otázky

Čo je hlavným cieľom SILOVO-KONDIČNÝ TRÉNING tréningu

Cieľom tréningu je cvičiť dynamicky a zároveň koordinovane tak, aby každý pohyb bol vykonávaný na stanovišti správne. 

bottom of page