top of page
Search
  • Writer's pictureAneta Holešová

Dýchanie ako najdôležitejšia esencia, liek a prevencia zároveň

“Naše dýchanie je spojené s našou mysľou. Ak sa naučíme kontrolovať náš #dych, dokážeme kontrolovať aj našu #myseľ a náš #život.”


Dýchanie rovná sa život. Správne dýchanie je synonymom pre zdravý život. Dýchanie je jediná činnosť, bez ktorej nemôžeme existovať viac než pár minút, a to tiež iba tí trénovaní z nás :). Aj keď dýchanie je jeden z nepodmienených reflexov, a teda sa deje v našom tele automaticky, silou vôle sme schopní dych ovplyvňovať – predlžovať, prehlbovať, zrýchľovať, spomaľovať, zintenzívniť, či zadržať. Zamýšlali ste sa niekedy nad tým, akým spôsobom dýchate? Čo všetko v našom tele a živote sa dá správnym dychom ovplyvniť?


Zdroj: archív Telocvičňa Trnava

Nádych aktivuje a výdych prečisťuje. Nádych nás naplňuje kyslíkom a výdych nás zbavuje toxínov a odpadu. Keď vedome predĺžime výdych, bude mať naše telo čas na upratovanie. Naopak pri kvalitnom nádychu dostane naše telo priestor opäť kvalitne zásobovať všetky bunky v tele kyslíkom. Mnoho chronických chorôb je spojených s nedosatočným dýchaním. Veľmi často má telo nadbytok výživy, ale prahne po kyslíku. Pri dnešnom sedavom spôsobe života, kedy skoro nedýchame, je náš metabolizmus spomalený skoro o 90%. To je aj jedným z dôvodov, prečo naše telo nespaľuje a naša hmotnosť rastie.


Dychom naprieč svetom a naspäť

Dýchanie, ako prameň života, hralo dôležitú rolu vo všetkých kultúrach sveta. Staré nemecké slovo Odem, čiže závan života, má podobný váznam ako indická prána, či átman: dych, duša a stelesnenie. Rovnako ako čínska čchi - neviditeľná, jemnohmotná životná energia, ktorú do seba nasávame. Ale ako správne dýchať? Mnohí sa domnievajú, že stačí poriadne funieť a v nádychu si naraz naplniť pľúca. Tade však cesta nevedie. Takto si naplníte iba prostrednú oblasť pľúc a horná ani spodná časť pľúc z tohto dýchania nič nemajú. Správne dýchanie prebieha v prvom rade bez námahy. Ako kojenec sme všetci dýchali prirodzene. Neskôr sme ale prepadli kŕčom a celkom obvykle dýchame krátko ako ľudia s vtáčim hrudníkom. Mimovoľne dýchame správne iba pri zívaní, smiechu, či plači.


Aké sú 3 základné typy dýchania?


Brušný alebo bránicový dych

Bránica je hlavný dýchací sval. Pri správnej technike nádychu klesá bránica nadol, pričom dochádza k stlačeniu brušných orgánov a brušná stena sa vysúva dopredu. S výdychom vystupuje bránica naspäť nahor a brušná stena sa zasa vracia do pôvodnej polohy. Narozdiel od nádychu, výdych je spontánny a neovplyvňujeme ho. Brušný dych umožňuje plné využitie kapacity pľúc, prirodzeným spôsobom spomaľuje a prehlbuje dýchanie a podporuje uvoľnenie. Brušné dýchanie využívajú viac muži ako ženy.

Rozvinutím bránice vznikne v dutine brušnej tlak, ktorý masíruje orgány v brušnej dutine, čim je zaistený odvod nežiadúcich toxínov. Orgány sú lepšie zásobované okysličenou krvou, čo vedie k zlepšeniu ich činnosti.


Hrudný dych

Hrudný dych je u ľudí najčastejší. Hrudný dych (medzirebrový dych) si vyžaduje viac síl a perfektne vedomú mentálnu kontrolu, keďže nie je bežnou súčasťou autonómnej dychovej funkcie. S nádychom a nadvihnutím rebier rozpíname hrudník, s výdychom necháme rebrá klesnúť do pôvodnej polohy. Pri tomto dýchaní sa vzduch dostáva do stredných oblastí pľúc, tie sa však plnia menej ako pri brušnom dýchaní a dych je rýchlejší a plytší. Hruďou dýchame hlavne v situáciách, kedy sme v strese, pociťujeme nervozitu, či napätie. Pri takomto podvedomom zrýchlenom dýchaní sa naše duševné rozpoloženie zhoršuje a pretrváva. V takýchto chvíľach je dôležité, aby sme si uvedomili svoj dych, prehĺbili ho a vedome dýchali bruchom.

Avšak jedným z obrovských benefitov tohto dychu je elasticita medzirebrového priestoru, vďaka čomu sa pľúca môžu viac rozvinúť pre nasatie väčšieho objemu kyslíka. U ľudí s plochým chrbtom sa týmto spôsobom dýchania uvolňujú sťiahnuté svaly medzi lopatkami.


Podkľúčny dych

Vzduch prúdi do hrotov pľúc. S nádychom sa dvíha horná časť hrudníka spolu s kľúčnymi kosťami a s výdychom zase klesá. Dych je veľmi rýchly a povrchný. Takto zvykneme dýchať pri strachu, silnom strese a nedostatku vzduchu. Podkľúčny dych reguluje krvný obeh v šiji, hlave a pažiach. Nesprávny krvný obeh v hornom obehovom systéme spolu so zlým držaním tela vedie k podvýžive buniek mozgu. Mozog žije z cukru a kyslíka, pričom oba tieto elementy sú dodávané kvalitným krvným obehom. Nedostatočnosť môže ovplyvniť zmyslové orgány hlavy, ako napríklad poruchy sluchu, zraku, bolesti hlavy, tenzia, strata vlasov, únava, zlá koncentrácia a práca mozgu.


Ako má teda vyzerať zdravé a prirodzené dýchanie?

Zdravé a prirodzené dýchanie zahŕňa všetky tri typy dychu. Tieto sa spájajú do tzv. plynulej dychovej vlny, ktorá prebieha s nádychom zdola nahor a pri výdychu zhora nadol. Pri správnom dýchaní sa brucho s nádychom vysúva dopredu a hrudník sa rozpína, s výdychom sa zase hrudník a brucho vracajú späť do pôvodnej polohy. Keď dýchame takýmto spôsobom, prirodzene a nenásilne využívame celú kapacitu pľúc. Pomalé a plynulé dýchanie stimuluje mozgovú činnosť, značne uľahčuje činnosť srdca a zlepšuje funkciu vnútorných orgánov.


Aké najčastejšie chyby pri dýchaní robíme?

Je to povrchné a plytké dýchanie, ktoré zaťažuje bedrovú časť chrbtice. Veľmi častou chybou je, že dýchame ústami. Zásadou správneho dýchania je nádych aj výdych nosom. Ak dýchame otvorenými ústami, zaťažujeme svaly šije a vyvolávame si tak bolesti hlavy a krčnej chrbtice. So zlým dýchaním súvisia aj časté blokády v medzilopatkovej oblasti. Pri nedostatočnom nádychu sa hrudník nerozťahuje do šírky, a tak medzirebrové svaly medzi lopatkami nepracujú. Po čase dokonca stuhnú tak, že už nie sú schopné žiadneho pohybu.


Zdroj: archív Telocvičňa Trnava


Dych ako účinná liečebná metóda v psychoterapii.

Dych nesmierne ovplyvňuje psychiku. Už jednoduché pozorovanie dychu pôsobí mimoriadne upokojujúco na myseľ. Ak nás prepadne nepríjemný pocit úzkosti, či strachu, stačí pár hlbokých nádychov a výdychov. Naopak, ak niekto prežíva pocity paniky, má hrozivý pocit, že sa nemôže nadýchnuť a zadusí sa, je vhodné skôr dych na chvíľu zadržať alebo dýchať do igelitového vrecka.


Nádych s výdychom sú nám dané už od narodenia. Jedno sa nezaobíde bez druhého: nemôžeme iba vydychovať, alebo sa len nadychovať. Ako sa chováme, taký je náš dych. Keď sa rozhneváme, dych sa nám zrýchli. Strachom môžeme prestať dýchať a rozčúlením ťažko vydychujeme. Ak sa však uvoľníme, dýchame kľudne a pravidelne. Dýchanie je prejavom stavu nášho tela i ducha :).

Opmerkingen


bottom of page